ਜਰੂਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ


ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 0164-2211983


ਪ੍ਰੋ.


ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬਰਸਰ 98151-91258
ਪ੍ਰੋ: ਅਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਯੂਥ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ 94631-20440
ਪ੍ਰੋ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ (ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੋਸਾਇਟੀ) 98157-29166
ਸ਼੍ਰੀ
ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਆਫਿਸ)
ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀਰਾਜ ਹੋਸਟਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ 94176-07906

This document was last modified on: 18-Jul-2018